Caesar in de lage landen

      Geen reacties op Caesar in de lage landen

Eind juni is het boek ‘Caesar in de lage landen’ verschenen. Het boek beschrijft de veldtochten van Caesar in de jaren 57 tot 50 voor Christus in voornamelijk het huidige Noord-Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Interessant is in hoeverre de invloed van deze Gallische oorlog al in onze regio merkbaar was.

Het boek combineert archeologische kennis met de teksten van Caesar en andere schrijvers uit die tijd. Het geeft daarbij een beeld van het leven in deze periode van de Late IJzertijd, toen in de Houtense regio ook relatief veel bewoning was.

Kritiek

Er is kritiek op het boek. Zo houdt de een liever vast aan archeologische feiten, terwijl een ander zich meer vasthoudt aan de teksten. Maar de auteur heeft hier bewust voor gekozen en presenteert het boek niet als een feitenboek, maar komt met interpretaties en veronderstellingen. Ook wordt er veel gerekend met aantal manschappen, afstanden en tijd. Daarmee legt de auteur een basis om de veldslagen uit de Gallische oorlog verder uit te diepen.

Wanneer de rekengedachten van de auteur in het boek worden overgeslagen, lezen we de verslagen van Caesar als leidraad. Details over veldtochten in Engeland en elders in Frankrijk zijn weggelaten. Het gaat om de lage landen. De details over de veldslagen zijn leuk om te lezen en getuigen van flink strategisch en militair inzicht van de Romeinen. De Gallische oorlog kan worden beschouwd als de eerste beschreven genocide in de Lage Landen.

Regio Houten

Dan onze regio. In de Late IJzertijd woonden in Houten en omgeving Eburonen. Dat weten we aan de hand van gevonden archeologische voorwerpen. Het was het uiterste noordwestelijkste punt van de Eburonen. In Limburg hadden ze Ambiorix als leider en in Empel (’t Hertogenbosch) hadden ze Catuvolcus als leider. Zijn gebied strekte zich uit tot Utrecht.

In 56 voor Christus denderen de Germaanse stammen Usipeten en Tencteren door onze regio. Ze komen uit het gebied van Kalkar en Xanten en waren op de vlucht geslagen. In het huidige Zuid-Holland houden ze huis en richten veel schade aan bij de Menapiërs die aan de kust wonen. Wanneer ze via de Maas terugtrekken ontmoeten ze Caesar bij Kessel, die ze in de pan hakt. Caesar wil de beschermheer van de volkeren onder de Rijn zijn. Verder noordelijker dan de Waal komt Caesar niet en het lijkt ook niet reëel dat hij kort langskwam om te zien hoe het hier eruit zag. Hij had genoeg andere dingen te doen en vertrok al snel naar het oosten.

Aanval op Caesar

In het jaar erna verzamelden de Eburonen een leger om Caesar aan te vallen. Ambiorix is er bekend mee geworden. De manschappen worden overal geworven. Er worden munten geslagen om dit te financieren en deze Keltische munten worden tot in onze regio teruggevonden. Of er uit onze regio manschappen uit onze regio zijn vertrokken om in de buurt van Maastricht te vechten is niet bekend. Maar het is niet onmogelijk dat onze voorgangers Caesar wilden bestrijden. Immers we vielen onder de invloedssfeer van Eburonenleider Catuvolcus.

Het boek zeg te gaan over de Lage Landen, maar de verhalen spelen zich af in Frankrijk, België en Limburg. Toch is het interessant om te lezen als je iets hebt met Romeinen. Al was het alleen maar omdat de praktische invulling van die tijd tegenwoordig nog gebruikt wordt door de mobiele eenheid van de huidige politie en de strategie van de veldslagen nog voorkomen in het bedrijfsleven. Juist deze parallel maakt de verbinding tussen de oudheid en de huidige tijd interessant.

Tip: In het boek ‘De Gallische oorlog langs Rijn en Maas’ geeft Tom Buijtendorp duidelijkheid over Julius Caesars aanwezigheid in Noord Frankrijk en Belgie, iets dat lange tijd in nevelen gehuld was.
Te bekijken bij Bol.com.

Geef een reactie