Mogelijke ijzertijd-nederzetting onder Gierst-Oord

      Reacties uitgeschakeld voor Mogelijke ijzertijd-nederzetting onder Gierst-Oord

Aan de Koningin Wilhelminaweg en de Lobbendijk, op de oude locatie van de Johannes Bogermanschool zijn 45 appartementen van het plan ‘Op Houten’ gebouwd. Het Adviesbureau RAAP heeft in mei 2013 het terrein op archeologische waarde bekeken. Dit is gedaan door bureauonderzoek en booronderzoek tot 3 meter diepte.

Uit het booronderzoek kwam bij een boring langs de Lobbendijk een fragment aardewerk uit de Romeinse tijd naar boven. Dit aardewerk is aangetroffen op een diepte van 90 centimeter. Waarom het zo diep lag hebben de archeologen niet kunnen oplossen, omdat op die diepte op die plek vondsten van de bronstijd horen te liggen. Wel was duidelijk dat er geen duidelijke aanwijzingen waren voor archeologische bewoning en vervolgens is er besloten om te bouwen zonder opgravingen.

Professionele inkijk

Het archeologisch bureau-onderzoek geeft in haar rapport een professionele inkijk op de omgeving. Zo heeft RAAP niet alleen de plek van de nieuwe appartementen bekeken, maar de omgeving tot op enkele honderden meters afstand via de literatuur bestudeerd.

Allereerst blijkt er op de plek van de voormalige school een restgeul in de grond te zitten. Die staat niet op de bekende kaarten, maar was in 2007 bij naastgelegen archeologisch onderzoek ontdekt.

Vooraf aan de bouw van de woningen aan Lavendel-Oord waren proefsleuven gegraven. Op die locatie zijn vondsten uit de Midden of Late IJzertijd aangetroffen. Er is toen geconcludeerd dat de bijbehorende nederzetting oostelijker moest liggen.

RAAP schrijft in haar rapport (2013) dat het nederzettingsterrein dan waarschijnlijk onder de appartementen aan het Gierst-Oord ligt. Deze woningen zijn in 1994 gebouwd (Bron Bagviewer) en in die tijd was de gemeente Houten nog niet zo scherp op archeologie, dan tegenwoordig.