Hoe gaat het verder met Fort Honswijk?

      Geen reacties op Hoe gaat het verder met Fort Honswijk?

Langzamerhand worden de plannen voor Fort Honswijk duidelijker. Dit omdat gistermiddag een hoestende man in een regenjas enkele papieren van de gemeenteraad bij mij in de bus gooide, die nog niet bestemd waren voor publiciteit.

Hoe zit het ook alweer met het fort? Fort Honswijk is een parel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is tientallen jaren verwaarloosd door de Nederlandse Overheid. Defensie was hier gehuisvest en deed vrijwel niets aan onderhoud.

Onderhoud door Defensie

Na het afstoten van het gebouw heeft de gemeente Houten noodherstel uitgevoerd en later heeft de gemeente voor 1 Euro het fort gekocht. De VVD-wethouder heeft hier zijn nek voor uitgestoken om dit voor elkaar te krijgen.

Maar wanneer je een vraagprijs van 1 Euro betaalt, weet je dat er een addertje onder het gras zit. In dit geval een addertje van 35 tot 40 miljoen euro. Deze miljoenen moeten wel worden terugverdiend, want anders gaan we weer met zijn allen het schip in. Net zoals we bij Kasteel Heemstede het geval was, maar dan met vele hogere bedragen.

Inspraak

Het afgelopen jaar is er een kwartiermaker aangesteld en er zijn plannen ontwikkeld. De plannen zijn besproken met diverse organisaties en bewoners. Deze bewoners en organisaties werden aangehoord en als er werd doorgevraagd werd er gezegd (door de kwartiermaker) dat ze er geen verstand van hadden. Ook dreigde de wethouder of zijn vertegenwoordiger de sleutel van het Fort in de Lek te gooien, omdat hij vasthield aan zijn tunnelvisie.

Het inspraakproces werd schimmiger toen bleek dat het maatschappelijk draagvlak al was geregeld bij een Raad van Advies. Dit is een old-boys-network onder leiding van Pieter van Vollenhoven (beroep: Lid Koninklijk Huis), waarbij de boys niet in de gaten hadden dat ze akkoord gaven op plannen die strijdig waren met de doelstellingen van hun eigen organisaties. In een open brief in de krant zijn ze hierop aangesproken.

Bijzondere tekening in Fort Honswijk

Politiek

Ondertussen kwam de afgelopen maanden ook de lokale politiek in beweging. Eerst was dat de oppositie, waarbij vooral GroenLinks, de SGP en ITH van zich lieten horen. Maar toen de maatschappelijke weerstand (petitie ik hou van Honswijk) ook breder bleek dan een enkeling, kwamen ook de collegepartijen in actie. Immers onrust in je gemeente is vlak voor de verkiezingen nooit prettig.

Behandeling gemeenteraad

Op 19 december spreekt dan toch de gemeenteraad over Fort Honswijk. Op voorhand zijn een amendement en een motie van de vier collegepartijen rondgestuurd. Die dus door die hoestende man in een regenjas in mijn brievenbus terecht kwamen.

In de motie wordt opgeroepen om de inspraak beter te organiseren. De wethouder wordt op dit gebied aan de leiband gelegd, want de collegepartijen willen over de voortgang op de hoogte worden gehouden en er is een besluitmoment ingebouwd.

In het amendement wordt het hele plan op beslispunten gewijzigd. Zo wordt de visie en het plan om deze visie te realiseren voor kennisgeving aangenomen. Wel moet er worden gestart met de restauratie van het verwaarloosde fort.

Stukje verwaarlozing door de Nederlandse Staat

De stip op de horizon die door de tunnelvisie van de wethouder en zijn kwartiermaker was neergezet, is weggehaald en wordt beschouwd als slechts een van de mogelijkheden. Het nieuwe plan is dat er een stichting wordt opgericht die fondsen gaat verwerven voor de restauratie en renovatie van het fort. Daarnaast kan die stichting de ontwikkeling van het fort op het gemak onderzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met organisaties en inwoners.

Kortom, het lijkt er op dat de gemeenteraad aanstaande dinsdag een historische miskleun van de wethouder gaat voorkomen en tevens het gezicht van de wethouder redt. Als vervolg erop zou het een idee zijn om het functioneren van de kwartiermaker te evalueren. Immers het lijkt erop dat de wethouder wel heel erg op de kwartiermaker heeft geleund. Daarbij heeft de wethouder de regie uit handen verloren, waardoor Fort Honswijk een persoonlijke molensteen werd.

Update: Het is in de gemeenteraad verlopen zoals hierboven beschreven. Een motie van afkeuring van de oppositie aan het adres van wethouder Geerdes zorgde nog wel voor ophef.
De sfeer tussen de gemeenteraadsleden onderling was na afloop om te snijden. Een hand onderling geven kon er nog net af.

Abonneer je nu

Voer je e-mailadres in en bij elk nieuw bericht op oudhouten.nl ontvang je een e-mail.

Geef een reactie