Swifterbantcultuur Nieuwegein

      Reacties uitgeschakeld voor Swifterbantcultuur Nieuwegein

Tentoonstelling Swifterbantcultuur Nieuwegein
In het Stadshuis van Nieuwegein was de afgelopen week een tentoonstelling te zien over de opgravingen in Het Klooster. Hier op de Wiersch-stroomgordel op een steenworp afstand van de Houtense gemeentegrens, zijn sporen van bewoning gevonden. Bewoning die terugging tot 4000 voor Christus. De tentoonstelling bestond uit acht panelen vol met informatie. Er waren geen voorwerpen uitgestald.

De opgravingen in Het Klooster vonden deze winter plaats op de plek waar het vogelhuisje langs de A27 staat. Dus ongeveer tussen de Schalkwijksewetering en Waterliniedok. De vondsten lagen 1,5 meter onder het grondwaterniveau. Het voordeel daarvan is dat de resten door de hoge grondwaterstand goed bewaard zijn gebleven.

De opgravingen kwamen niet uit de lucht vallen. In de zomer van 2016 werden door booronderzoek op de Wiersch-stroomgordel voldoende aanwijzingen gevonden voor een vindplaats uit de steentijd. Daarop is proefsleufonderzoek gedaan, gevolgd door een opgraving.

Diverse skeletten uit de Swifterbantcultuur
Er zijn drie bijna complete skeletten gevonden. Daarnaast zijn er resten gevonden van nog eens 3 a 4 personen. In de vele zakken die nog niet zijn onderzocht, kunnen resten zitten van nog meer skeletten.

Het gaat om personen die 6000 jaar geleden in deze regio hebben geleefd. Ze zijn te groeperen in de Swifterbantcultuur. Deze cultuur is eerder in Swifterbant gevonden, maar in Het Klooster is er veel meer gevonden. Zo zijn er 136.000 voorwerpen (voornamelijk dierlijk verbrand bot) naar boven gehaald. Daarbij is ook 39 kilo aardewerk gevonden. Sommige potten zijn in zijn geheel teruggevonden en 90% van het gevonden aardewerk heeft versieringen dat past in het beeld van de Swifterbantcultuur.

Restgeul
De mensen in die tijd leefden langs een restgeul van een rivier die hier tussen -5700 en 4660 voor Christus actief was. Rond 4000 voor Christus was de geul nog steeds watervoerend en dus ideaal voor bewoning. De rivier slingerde globaal van waar nu het dorp ’t Waal ligt, via het westen van Schalkwijk naar Het Klooster en zo verder richting het Antonius Ziekenhuis.

Een van de topvondsten is een zes centimeter grote hanger van een git. Een git was een sieraad en is ontstaan onder hoge druk in modder uit hout van 135 miljoen jaar oud. Het was een luxe product.

Dieren en hout
Ook hebben archeologen sporen gevonden van rund, edelhert, oeros, wild zwijn, varken, schaap/geit, bever, paling en hond. Hierdoor weten we dat deze dieren 4000 voor Christus in onze regio rondliepen. 79% van het gevonden hout is eik. Aan de jaarringen te zien lijkt het erop dat sommige stukken eik zijn aangevoerd van een droger landschap elders.

Vervolg
Het onderzoek gaat nog verder. Zo wordt er DNA-onderzoek verricht op de gevonden skeletresten. Over anderhalf jaar moet duidelijk zijn waar deze mensen vandaan kwamen, wat ze aten en met wie ze handel dreven.