Landschap Houten ontstaan in de Vroege IJzertijd

Het landschap van Houten en ’t Goy is gevormd in de Vroege IJzertijd (800 tot 500 voor Christus). Ook is de (Kromme) Rijn jonger dan we tot nu toe dachten. Dat schrijven de auteurs in het rapport ZAR065 over de opgraving in Houten Castellum.

Het landschap is ontstaan in de laatste periode dat de Rijn in Houten actief was, voordat deze zich langzaam verlegde naar een nieuwe route via de huidige (Kromme) Rijn*. Overstromingen speelden daarbij een belangrijke rol.

Overstromingen

In de periode dat de (Kromme) Rijn steeds meer water afvoerde, bleven de restgeulen op de Houtense stroomrug watervoerend. De restgeulen kregen regelmatig zoveel water te verwerken dat er overstromingen plaatsvonden. In Houten-Castellum werd in een geval een brug uit de Midden IJzertijd weggeslagen.

In 1000 jaar tijd is elf keer waargenomen dat de restgeul van Houten-Castellum reactiveerde. Omdat de restgeulen met elkaar in verbinding stonden, mag worden aangenomen dat ook andere plaatsen in het Houten van toen, met een toename van water te maken hadden.

Ook in de Romeinse tijd vonden er overstromingen plaats. Een bekende overstroming die in Castellum is gezien, is de overstroming uit het jaar 40 na Christus. Door deze overstroming werd Castellum Fectio zelfs vernield. De archeologen zien deze overstroming in Houten Castellum terug als een reactivering van de restgeul. In de tweede helft van de midden-Romeinse tijd (dus rond het jaar 170) wordt opnieuw een flinke overstroming waargenomen.

* Onderzoeker Berendsen heeft rond de eeuwwisseling vastgesteld dat de (Kromme) Rijn rond 1000 voor Chr. ontstond. Onderzoeker Cohen heeft in 2012 na nieuw onderzoek dit moment verplaatst naar 500 voor Chr. De archeologen van VUhbs onderschrijven de visie van Cohen na uitgebreide analyse van de restgeul in Houten-Castellum.

Abonneer je nu

Voer je e-mailadres in en bij elk nieuw bericht op oudhouten.nl ontvang je een e-mail.

Geef een reactie