De bijzondere opgraving van Houten-Castellum

      Reacties uitgeschakeld voor De bijzondere opgraving van Houten-Castellum

In augustus van dit jaar is het archeologisch rapport ZAR065 vrijgegeven. In een rapport van 1262 bladzijden presenteert VUhbs de wetenschappelijke resultaten van het onderzoek in 2011 in het zuidoosten van de wijk Castellum. Tegenwoordig staan hier de huizen van Via Horta.

Op deze locatie zijn sporen gevonden vanaf de Vroege IJzertijd (600 voor Christus) tot en met de Vroege Middeleeuwen (globaal 600 na Christus). De archeologische vondsten worden ronduit spectaculair genoemd. Het gaat om een houten kano, twee brugconstructies, twee wilgentenen fuiken en een graf.

Opgraving Houten-Castellum

Geul van 40 meter breed

Er is tijdens de Midden-IJzertijd duidelijk intensieve bewoning in Castellum. Dat blijkt uit de bijzonder grote hoeveelheden aardewerk, natuursteen en dierlijk bot, maar ook metaal. De veertig meter brede geul die door Castellum liep, leverde vis op voor de bewoners en werd gebruikt als transportader. Dit gezien de vondst van een boomstamkano, die wordt gedateerd op de grens van de Vroege IJzertijd naar de Midden IJzertijd.

Ook waren er bruggen. De oudste brug was gebouwd op een smalle strook in de geul en overbrugde 8 meter. Deze brug wordt gedateerd in de 5e eeuw voor Chr. Bij een overstroming is deze brug weggespoeld en is een nieuwe gebouwd. Deze is ook aangetroffen.

De metaalvondsten uit de Midden IJzertijd worden eveneens als bijzonder beschouwd, omdat deze zeldzaam zijn voor die periode. In Castellum zijn ijzeren en bronzen kropnaalden, fibulae, sieraden en gereedschap gevonden. Sommige metaalvondsten zijn geïmporteerd vanuit de Keltische regio (Duitsland/Frankrijk). Vermoedelijk woonde hier in Castellum een hogere sociale klasse.

Schedels tentoongesteld

Ook is er een omgreppeld terrein gevonden dat als rituele plaats heeft gediend. Waarschijnlijk werden hier rituelen uitgevoerd die te maken hadden met de verering van de voorouders. Aan de hand van slijtagesporen op twee gevonden schedels blijkt dat deze hier zijn tentoongesteld. Rond 100 voor Christus verdween de bevolking.

Romeinse bevolking

Met de komst van de Romeinen aan het begin van onze jaartelling kwam er weer bewoning. De archeologen hebben uit deze tijd twee erven gevonden met twee huisplattegronden. Deze bewoners hadden een band met het Romeinse leger. Dit wordt ondersteund door de vondst van Augusteische munten die normaliter door archeologen met het Romeinse militaire apparaat worden geassocieerd. Bij eerdere opgravingen vlakbij zijn ook militaire objecten gevonden.

Opgraving Houten-Castellum

Bewoning van het terrein ging door tot in de 2e eeuw. Daarnaast is ook een groot deel van een houten schrijfplankje gevonden, waarop geen tekst kon worden gelezen. De schrijfplankjes waren doorboord door wortels van planten (fruitbomen).

Middeleeuwen

In de Vroege Middeleeuwen werd het terrein weer kortstondig bewoond. Er is een erf met een huis gevonden. Bewoning in de Vroege Middeleeuwen is zeldzaam in Houten, zodat dit een mooie waarneming is. Er is zelfs een vergulde fibulae gevonden met almandien. Na de Vroege Middeleeuwen is Castellum is gebruik geraakt als landbouwgrond.

Meer artikelen over Houten-Zuid