Castellum in de IJzertijd

      Geen reacties op Castellum in de IJzertijd
Opgraving Midden IJzertijd in Houten


De opgraving in Houten-Castellum (Via Horta) is zo bijzonder, dat een derde blog hier op zijn plaats is. Zo schrijven de archeologen van VUhbs in het rapport ZAR065 dat de regio tijdens de Midden-IJzertijd dicht bewoond moet zijn geweest. Ook beschikte de toenmalige bevolking over een rijke materiële cultuur en moeten ze contacten met andere regio’s op intensieve wijze hebben onderhouden.

De eerste bewoners kwamen in de 7e of 6e eeuw voor Chr. in Houten-Castellum wonen. De rivier De Rijn was toen rustig geworden. In de tweede helft van de Midden IJzertijd (-400 / -300 voor Chr.) wordt het drukker met bewoning. En het blijkt zelfs een bijzondere locatie te zijn geweest.

Letterlijk schrijven de archeologen van VUhbs over de opgraving in Houten-Castellum: “De hoeveelheid vondsten uit IJzertijd, en dan met name de Midden IJzertijd en de eerste helft van de Late IJzertijd (bewoningsfasen 3-5), is enorm. Zonder enige overdrijving kan gezegd worden dat de vindplaats Houten-Castellum voor deze periode zijn gelijke niet kent.

Veel metaal gevonden

En ze vervolgen met de tekst: “Vooral het metaalspectrum van 343 objecten is uniek binnen Nederland. Geen enkele vindplaats heeft tot op heden een ook maar een enigszins vergelijkbaar metaalcomplex uit deze periode opgeleverd. Algemeen wordt in IJzertijdnederzettingen maar weinig metaalwaar gevonden; vooral ijzer ontbreekt gewoonlijk.

En daarmee is VUhbs duidelijk. De opgraving Houten-Castellum is een opgraving die de concurrentie aankan met andere ijzertijdlocaties in Nederland.

Internationale contacten

Castellum was niet geïsoleerd, maar participeerde in een groter uitwisselingsnetwerk. Voor één fibula van het type Mötschwil kan de herkomstregio waarschijnlijk worden gezocht in Italië. Ook het natuursteen is deels geïmporteerd van buiten de regio. In de IJzertijdcontexten is een aanzienlijke hoeveelheid tefrieten maalstenen aangetroffen. Dit materiaal is waarschijnlijk afkomstig uit de Eifel en heeft een aanzienlijke afstand afgelegd naar de nederzetting van Castellum. Het aardewerk had Franse invloeden, de zogenaamde Marne-stijl.

Conclusie van de archeologen van VUhbs: “Het is niet ondenkbaar dat de nederzetting in de Midden IJzertijd werd bewoond door een sociale bovenlaag die toegang had tot luxeobjecten uit verder weg gelegen streken.

Verder hebben we natuurlijk de boomstamkano aangetroffen en visfuiken, die als een van de eerste fuiken uit de IJzertijd in Nederland kunnen worden gedefinieerd.

Landschap bomenarm

Het onderzoek heeft ook nieuwe informatie over het landschap opgeleverd. Het landschap rond de huidige wijk Castellum was in de Midden IJzertijd bomenarm. Er waren door de mens ingerichte akkers en weidegronden. De weinige bomen die er wel waren zijn in de natte gebieden wilgen en elzen. In de droge gebieden van onze regio kwam de beuk voor. Met deze analyse valt er weer een stukje van de geschiedenispuzzel op zijn plaats.

Meer artikelen over Houten-Zuid

Abonneer je nu

Voer je e-mailadres in en bij elk nieuw bericht op oudhouten.nl ontvang je een e-mail.

Geef een reactie