Houtense geschiedenis op de kaart

Vorige maand is via Oudhouten de spoorwegramp van 1917 op de kaart gezet, waarbij Koningin Wilhelmina betrokken was. Voor deze gebeurtenis is een speciale website ingericht, besteedde Het Groentje, RTV Utrecht, Omroep Houten en NPO Radio 5 er aandacht aan.

De fractie van de SGP Houten zag dit en vond dat de Houtense geschiedenis beter op de kaart kon worden gezet. Het college kreeg schriftelijke vragen hierover, zodat de gemeenschap kennis kan nemen hoe de Houtense burgemeester en wethouders denken over het levendig houden van de geschiedenis.

TRAP-route

Uit de antwoorden is te lezen dat de gemeente Houten de bewustwording van de rijke Houtense geschiedenis onderschrijft en dat daardoor een betrokkenheid bij onze gemeenschap wordt gecreëerd.

Het is ook mooi te lezen dat er onderhoud wordt gepleegd aan de TRAP-route die het verleden in kaart probeert te brengen. De TRAP-route is zo’n 15 jaar terug gelanceerd en markeert bijzondere punten. Vooral archeologische punten, maar de route toont ook huidige objecten, zoals huis Wickenburgh. Het onderhoud betekent minimaal het vervangen van de informatieborden. Dat is hard nodig, want het bord aan de Burgemeester Wallerweg bij de Romeinse Villa is behoorlijk aangetast door de weerselementen.

Hoe het bedrijf omgaat met het terrein van kasteel Wulven (punt 2) dat sinds jaar en dag is afgesloten voor onbevoegden en bij punt 5 (Tiellandt, platgewalst door een nieuwbouwwijk) is maar de vraag. Waarschijnlijk zal ook het drukwerk van de TRAP-route moeten worden aangepast, of het terrein weer toegankelijk gemaakt moeten worden.

Voor het opnemen van de spoorwegramp uit 1917 is echter geen ruimte in de TRAP-route blijkt uit de antwoorden van het college. Immers de TRAP-route is deels extern gefinancierd (waarbij kunst het hoofddoel lijkt te zijn). Het is daarbij in een archeologisch kader gegoten, ondanks dat niet alle punten archeologisch zijn. Met het vervangen van de borden lijkt de kous af.

Uitbreiding

Over het zichtbaar maken van andere historische punten meldt de burgemeester al een tijdje in gesprek te zijn met de monumentenwerkgroep van de historische kring tussen Rijn en Lek over informatieborden.

Maar is dat echt zo? Wanneer we als communicatiedeskundige deze zin vertalen zegt de burgemeester: “We hebben er in het verre verleden eens een keer over gesproken en wanneer we verder praten weet ik niet.”

Koppel toeristisch Bunnik aan Schalkwijk

En dat is jammer. Want als Houten een beetje zou investeren in beleving en dit zou koppelen aan de planning van Bunnik rond Fectio en Vechten, dan zou je de hele regio op de kaart kunnen zetten.

Je brengt dan niet alleen een betere binding en trots op de eigen gemeente, maar ook de kans op toeristen die vanuit het nieuwe toeristische hotspot (Vechten) de sprong kunnen maken naar het Waterliniegebied in Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Ik heb alvast een bordje geslagen bij de plek van het ongeluk, precies op de minuut af 100 jaar later.

Antwoorden college aan SGP

Abonneer je nu

Voer je e-mailadres in en bij elk nieuw bericht op oudhouten.nl ontvang je een e-mail.

Geef een reactie