Ligging Rijn in Utrecht

      Reacties uitgeschakeld voor Ligging Rijn in Utrecht

Op 7 februari hield fysisch geograaf Marieke van Dinter in Pieterskerk in Utrecht een lezing voor de leden van de vereniging Oud-Utrecht.

Van Dinter is verbonden aan de Universiteit van Utrecht en heeft recent de rivierlopen rond de stad Utrecht in kaart gebracht. Dit is gepubliceerd in het rapport “Utrechts case study of Rhine river abandonment under Roman and Medieval settlement”, dat ik nog niet vrij op internet heb kunnen vinden.

De lezing is opgenomen en via YouTube te bekijken.

Tijdens deze lezing zegt Marieke van Dinter een aantal interessante zaken, die gerelateerd zijn met ons gebied. Ik neem u mee:

Fectio lag niet bij de splitsing met de Vecht

36:00

min:

Fectio heeft waarschijnlijk nooit aan de splitsing van de Vecht met de Rijn gelegen. Van Dinter denkt dat deze splitsing altijd in de buurt van het centrum van Utrecht heeft gelegen. Ze stelt (40:20 min) dat Trajectum is ontstaan bij de splitsing van de Vecht met de Rijn.

Bocht bij Fectio wordt afgesneden

39:00 min

: Van Dinter meldt dat rond 70 a 80 na Chr er een grote overstroming was. Hierdoor is de bocht van de Rijn bij Oud Wulven afgesneden. Ik heb Van Dinter laten weten dat uit het onderzoek van Zandstra/Polak (2012) blijkt dat deze overstroming in 41 na Chr plaatsvond. (Zie eerder blog). Via mail heb ik reactie terug dat 2 jaar terug er een opgraving is geweest bij Fectio, waaruit bleek dat er in 53 na Chr nog beschoeiing was, waardoor het verdwijnen van de Oudwulverbroekbocht later wordt beschouwd.

41:20 min:

Bij het castellum Fectio was de Rijn 130 meter breed en 6 meter diep.

Romeins kanaal bij De Meern

43:10 min:

Niet onze omgeving. Tussen de Rijn bij De Meern en de Hollandse IJssel is waarschijnlijk door de Romeinen een gracht gegraven. Deze lag op de plek van de Meerndijk.

Middeleeuwen starten met overstromingen in Utrecht

54:00 min:

Tussen 450 en 500 na christus zijn er drie grote overstromingen geweest van de Rijn. Van Dinter zegt het niet, maar hier op OudHouten weten we dat in die periode het regionale machtscentrum is verplaatst van Utrecht (430 na Chr) naar De Geer in Wijk bij Duurstede (500 na Chr).

Leegloop van Utrecht

55:00 min:

De Rijn wordt rond het jaar 500 rustig en tussen 500 en 525 worden ineens veel nieuwe nederzettingen gesticht in Utrecht en De Meern. Dit duurt tot 800 AD, waarna weer overstromingen plaatsvinden en het gebied leeg loopt. In het hoger gelegen Houten en met name richting Wijk bij Duurstede zien we dan toename van bewoning.