Feest in Houten

      Reacties uitgeschakeld voor Feest in Houten

Het is 1930. Op de Brink in Houten staat een draaimolen en zijn volksspelen gaande. Ringstekers op versierde fietsen tonen zich, feestende jeugd rijdt mee op een oude Ford en er is een historische optocht waar oude en moderne fietsen zijn te zien. Ook showt de Houtense brandweer het verschil tussen hoe vroeger brand werd geblust en hoe het in het moderne 1930 eraan toe ging. Het tijdschrift ‘Utrecht in Woord en Beeld’ toont foto’s van dit feest in Houten.

Sander van Scherpenzeel (www.houtensehodoniemen.nl) had de pagina van dit tijdschrift gevonden in de verzameling van Peter Koch. Raadsel bleef echter wat de reden was van dit volksfeest. Volgens het Utrechtse tijdschrift was er sprake van het 300-jarig bestaan van ‘de eenheid Houten’. Dezelfde reden werd genoemd in het boek ‘Houten van 1900 tot nu’ dat in 1991 is verschenen.

De hand van burgemeester Scholtens

We hebben een tijdje zitten puzzelen wat er in 1630 dan was gebeurd, waardoor de Houtenaren in 1930 groot feest gingen vieren. Het vermoeden bestond dat burgemeester Scholtens hier een hand in had. Deze burgemeester had een enorm historisch besef en heeft diverse gemeentelijke archieven op orde gebracht.

Recent ontdekte Sander dat er een vergissing in het spel was. Het ging niet om 300 jaar eenheid Houten, maar om 400 jaar. Aanleiding is een artikel van burgemeester Haefkens in het maandblad Oud-Utrecht. Ook deze burgemeester was met geschiedenis bezig en heeft de rijkdom van het Houtense bodemarchief op de kaart gezet.

Haefkens schrijft in dit artikel: “In 1930 herdacht de gemeente, op initiatief van de toenmalige burgemeester mr. H. J. J. Scholtens, het feit dat het dat jaar vier eeuwen geleden was dat aan Houten het recht van zelfbestuur werd toegewezen.”

En dat was het dus. Op 3 april 1530 krijgt het gerecht ’t Goy en Houten schepenrechtspraak. Naast de schout zijn er vier schepenen. Daarmee kwam een eind aan de burenrechtspraak en werd de lagere rechtsmacht een stuk eerlijker uitgevoerd. Schout en schepenen bleven langere tijd bestaan. Hun taken veranderden in de loop der tijd en tegenwoordig zijn ze te vergelijken met het huidige gemeentebestuur.

Het volksfeest vond plaats in de zomer.

De fotograaf vond dit tafereel met jonge dames in een oude Ford opvallend. De man achter het stuur heeft een opmerkelijke baard. Ik heb er geen bewijs voor, maar heb sterk de indruk dat dit Amsterdamse meisjes zijn uit het Folmina-paviljoen. Hier aan de Oudwulfseweg was de Hulp voor Onbehuisden gevestigd die Amsterdamse meisjes een tweede kans gaf. Directeur Honing van deze instelling had zo’n baard. Helaas hebben we geen nadere bronnen over zijn aanwezigheid en dit feest.

Alle materialen ontvangen van Sander van Scherpenzeel, Houtense Hodoniemen.

Meer artikelen over het dorp van Houten (1850-1940)