De Ridderhofsteden van Houten en Schalkwijk

      Reacties uitgeschakeld voor De Ridderhofsteden van Houten en Schalkwijk

Verschillende eigenaren van kastelen in de 16 eeuw kregen de benaming Ridderhofstad mee. Voordeel voor de eigenaar was vrijgesteld te worden van het in 1512 ingevoerde ‘huisgeld’ en bieraccijns. Het leverde dus belastingvoordelen op.

Om Ridderhofstad genoemd te mogen worden, moest het huis zijn omgeven door een gracht met ophaalbrug. De eigenaar moest de adellijk titel ridder dragen. In de huidige gemeente Houten zijn de volgende adellijke huizen tot Ridderhofstad benoemd:

Enigszins van belang is ook Kasteel Heemstede (1) per 27-10-1536 dat net over de huidige gemeentegrens in Nieuwegein lag. We weten dus waar rond 1536 de adel van Houten en Schalkwijk woonde.

Andere kastelen

In onze regio kenden we in de middeleeuwen ook twee andere indrukwekkende kastelen die in aanmerking zouden komen voor de titel Ridderhofstad. Te denken valt aan Ten Goye en Blommesteyn, maar deze kastelen haalden het eind van de Middeleeuwen niet. De eigenaren waren nogal vechtlustig en bij verlies werd volgens goed middeleeuws gebruik, het kasteel met de grond gelijk gemaakt.

Kastelen in Houten