Het oudste metselwerk van Houten

      Reacties uitgeschakeld voor Het oudste metselwerk van Houten

Het oudste metselwerk van Houten is ongetwijfeld het kerkgebouw aan het Plein. Aan het eind van de vorige eeuw is er onderzoek naar gedaan, waarvan de resultaten zijn te lezen in het boek “De kerk van Herlulf, als middelpunt van het Oude Dorp Houten.”

Interessant bij dit onderzoek zijn de beschrijvingen van de oudste resten van dit kerkgebouw. Die blijken terug te gaan tot de 10e of 11e eeuw.

Zuidmuur

De zuidmuur op de foto is aan het begin van de jaren ’90 van het pleisterwerk ontdaan. Daarbij kwam een romaans tufstenen raam tevoorschijn. Deze was dichtgemetseld. Verder werden er nog twee delen van raambogen waargenomen uit dezelfde periode. Auteur Leen de Keijzer schrijft dat deze muur uit de 10e of 11e eeuw is.

Noordmuur

Aan de noordkant is het fundament van de kerkmuur onderzocht. Deze 10/11-eeuwse muur bestond uit o.a. tufsteen, gefundeerd op zwerfkeien, Romeinse dakpanresten en Romeins aardewerk. Tenslotte is de fundering van de voormalige kerkhofmuur onderzocht aan de zuidzijde van Het Plein. Deze is eveneens uit de 10e of 11e eeuw opgebouwd met tufsteen, dakpanresten en aardewerk.

Bouw na het jaar 922

We kunnen dus aannemen dat de Romaanse kerk ergens in de 10e of 11e eeuw is gebouwd. Wanneer precies weten we niet, maar vermoedelijk na het jaar 922 als de bisschop weer terugkeert uit zijn ballingschap naar Utrecht. Ook is het algemeen aanvaard dat het gebruikte tufsteen en de Romeinse materialen afkomstig zijn van het stenen gebouw dat op enkele tientallen meters van de kerk lag.

De NH-kerk aan het Plein is dus het gebouw met het oudste bouwwerk in Houten.