De illegale Ridderhofstad Tiellandt

      Reacties uitgeschakeld voor De illegale Ridderhofstad Tiellandt
Bron Wikipedia

In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw bracht Koffie Hag verzamelplaatjes uit van gemeentewapens, familiewapens, wapens van adel, enz, enz. Plaatje 112 was van ‘Ridderhofstad’ Tiellandt bij Houten.

Dat is opmerkelijk want er is nooit een Ridderhofstad Tiellandt geweest. Alle ridderhofsteden zijn op Wikipedia te vinden, met een afbeelding van het brondocument.

Hoe kan dit?

Het heeft allemaal te maken met Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt (1783 – 1848). Deze man uit Den Haag was lid van een welgestelde familie en was vooral druk met zichzelf nog belangrijker te maken. Hij maakte ijverig jacht op adellijke titels en wilde opgenomen worden in het ridderschap en later zelfs baron.

Om dit voor elkaar te krijgen kocht hij in 1816 voor 1200 gulden het 2 hectare stuk grond Tiellandt. Dit land was te vinden op de plek waar nu Villapark De Steenen Poort wordt gebouwd (voormalige handbalvelden), tegenover De Stenen Poort. De versterkte boerderij Tiellandt die op deze plaats heeft gestaan, was al verdwenen rond 1600 en de grond was sinds 1690 familiebezit.

Boerderij Tiellandt werd door hem ten onrechte ridderhofstad Tiellandt genoemd, schrijft de Houtense historicus Leen de Keijzer in zijn allerlaatste artikel ooit (Het Kromme-Rijngebied 1995).

De laatste publicatie van Leen de Keijzer ging over W.H.J. van Westreenen.

In elk geval kwam het Willem van Westreenen wel goed uit om zijn adellijke titels uit te breiden. Immers met een hofstede ben je een boer en met een ridderhofstad een belangrijk man. Hij noemde zichzelf dan ook Heer van Tiellandt, waardoor sommigen dachten dat er een Heerlijkheid (gerecht) Tiellandt bestond. Terwijl het in werkelijkheid om een boomgaard van amper 2 hectare grond ging.

Notaris Den Haag misleid

Daarnaast lijkt het erop dat van Westrenen de notaris in Den Haag heeft misleid door te melden dat er een boerderij Tiellandt op dit stuk grond stond. Er was geen kadaster, de notaris was waarschijnlijk niet bekend in Houten en Nederland was net herstellende van de Franse tijd. De boomgaard Tiellandt is regelmatig in de 19e eeuw getransporteerd bij een notaris in Den Haag en vanaf het moment dat Van Westrenen in 1816 in het verhaal komt, wordt elke keer “land met hofstede” genoemd. Althans dit blijkt uit het eerdergenoemd schrijven van Leen de Keijzer.

Het kadaster meldt echter in 1832 dat de boomgaard onbebouwd is, hetzelfde geldt voor de betrouwbare topografische militaire kaart (TMK) uit 1864. Wie de biografie leest van Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt, begrijpt dat dit past in de handel en wandel van deze Haagse ijdeltuit.

Minutenkaart Kadaster uit 1832. Op sectie 491 is geen bebouwing aangetroffen. Onderaan de afbeelding is De Stenen Poort te zien.

 Biografie Willem Hendrik Jacob baron van Westreenen van Tiellandt

(Voor dit artikel ben ik dank verschuldigd aan het artikel van Leen de Keijzer uit Het Kromme-Rijngebied 1995).