De wijknamen Tiellandt en Schonenburg

      Reacties uitgeschakeld voor De wijknamen Tiellandt en Schonenburg

Tiellandt

Deze wijknaam gaat terug op een perceel grond gelegen naast boerderij De Stenen Poort aan de Warinenpoort. Nu worden er huizen gebouwd op dit stuk grond. In het kader van het nieuwbouwplan De Steenen Poort Oost.

De naam Tiellandt heeft de betekenis van ‘t eiland’. Er is één schrift bekend in de archieven waarin een oude man zich nog kan herinneren dat op het stuk land een groot bouwwerk stond wat helemaal in verval was geraakt. Hij deed dit zegge tijdens een rechtszaak wat was aangespannen, omdat twee partijen niet over de kosten van de pacht uit kwamen. Dit grote bouwwerk is wat men vermoedt een kasteeltoren op een eiland geweest. Of een versterkte boerderij.

De twee grootste voormalige eigenaren van dit stuk grond waren de adellijke familie Van Westreenen van Tiellandt en de familie Sturkenboom van Thiellandt.

De huidige huizen die worden gebouwd op dit stuk grond, worden ontsloten door twee nieuwe straten de Germanenpoort en de Galliërspoort.

Schonenburg

Deze wijknaam gaat terug naar een hofstede die stond in de binnenbocht van de Lobbendijk, waar op de huidige plek de noordelijke Rondwegtunnel is gebouwd onder de spoorlijn Utrecht – ‘s Hertogenbosch – Boxtel.

In de stukken van het archief van de straatnaamcommissie van de gemeente Houten wordt wel vermeld dat je de spoorlijn moet weg denken. Dit in verband met dat deze hofstede aan de westkant van de spoorlijn lag, maar de wijk aan de oostkant van de spoorlijn. Je moet het dan zo bedenken dat hofstede Schonenburg zijn landerijen vooruit had aan de oostkant van de Lobbendijk. Op de huidige plek waar nu de wijk is gebouwd van deze naam.

Heb je nog vragen over namen of andere historische zaken met betrekking tot namen in de gemeente Houten. Bezoek mijn website: http://www.houtensehodoniemen.nl/ of bezoek en volg mij op Twitter @houtenseh.

Sander van Scherpenzeel
Straatnaamonderzoeker in de gemeente Houten