Limesweg Bunnik ouder dan gedacht

      Reacties uitgeschakeld voor Limesweg Bunnik ouder dan gedacht

De Limesweg die vorig jaar ter hoogte van de Achterdijk in Bunnik is opgegraven, is ouder dan in eerste instantie werd gedacht. Volgens de archeologen van RAAP is de weg in het jaar 73/74 na Chr. aangelegd en was er een herstelfase in 124/125. Dat blijkt uit het RAAPmagazine dat is verschenen.

Tijdens de open dag in september 2013 gingen de archeologen nog uit van een ouderdom van de weg van 125 na Chr. Maar uit jaarringenonderzoek blijken de gevonden palen ouder te zijn. De oudste fase van de weg ligt op 73/74 na Chr, wat samenvalt met de herbouw van Fort Fectio in ongeveer 70 na Chr.

Het eindrapport is nog niet klaar. Dit kan gemakkelijk een paar jaar in beslag nemen, zeker bij zo’n uitgebreide opgraving. Maar de eerste conclusies zijn wel bekend.

Kaarsrecht

Hierin wordt ook vermeld dat de weg over een afstand van 230 meter is opgegraven. Hij liep kaarsrecht, dus in feite weten we dan ook hoe het vervolg van de weg moet zijn. De weg lag op een diepte van 30 tot 50 centimeter en was vijf meter breed met greppels die 25 meter uit elkaar lagen.

Interessant is dat de weg verschillende landschappen doorkruiste. Van een hoge oeverwal, via een restgeul naar de andere oeverwal. Hierdoor veranderde ook de Limesweg van een grindbaan met bermgreppels naar een beschoeide aardebaan met grind, om bij de oversteek van de restgeul over te gaan in een brug.

In februari 2014 zijn de laatste waarnemingen door RAAP verricht bij een archeologische begeleiding. In onderstaande film van RAAP wordt nog uitgegaan van het jaar 125. Let ook op de puntige palen die uit de klei worden gehaald.

Meer artikelen over Bunnik