Veel recent onderzoek naar Fectio

      Reacties uitgeschakeld voor Veel recent onderzoek naar Fectio

Gisteren waagde ik het om een bericht te schrijven over de indrukwekkende hoeveelheid van 4100 kilo grotendeels Romeins materiaal die studenten opraapten op het voormalig terrein van Castellum Fectio.

Vandaag kwam er een rapport uit bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de aantasting van non-ferrometalen in de grond door agrarisch gebruik in de laatste 50 jaar. Het rapport is geschreven naar aanleiding van onderzoek op het terrein van het voormalige Castellum Fectio.

Recente rapportages

In een inleiding van het rapport staan verwijzingen naar een aantal andere recente rapporten, waardoor ik ineens met vier rapporten en in totaal meer dan duizend pagina’s recente tekst over het Castellum Fectio zit.

Nu zal ik u niet tot in juli aanstaande vermoeien met de bevindingen van archeologen over Fectio, maar toch wil ik de komende week een paar krenten uit de pap halen. Al was het alleen maar omdat Fectio zo bijzonder was, dat het ieders voorstellingsvermogen te buiten gaat en Fectio indirect de basis vormt van het huidige Houten.

Zo is er een schatting gedaan van de vondstdichtheid betreffende de metaalvondsten. Deze loopt uiteen van circa 9000 metaalvondsten per hectare in de boomgaard (waar het Castellum Fectio stond) tot ca. 196.000 vondsten per hectare in het grasland ten oosten daarvan. We hebben het dan kennelijk alleen over metaal. Dus 20 stukjes metaal uit de Romeinse tijd per vierkante meter!!!!

Meer artikelen over Vechten