De rijke Houtense bodem en de detectoramateur

      Reacties uitgeschakeld voor De rijke Houtense bodem en de detectoramateur

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tijdens de bouw van Houten-Zuid zijn er veel archeologische opgravingen uitgevoerd. Archeologen hadden hun handen vol om een bepaalde locatie binnen een bepaalde periode af te werken. Nadat de werkzaamheden achter de rug waren, kon de bouw beginnen.

Verschillende detectoramateurs (niet te verwarren met amateurarcheologen) zochten vaak zo’n bouwterrein nog eens af. Daarbij werden regelmatig interessante voorwerpen gevonden. Veelal niet op de plek waar de archeologen aan het werk waren geweest, maar er vlak naast of bijvoorbeeld op een afvalstort van de bouwvakkers. Daarnaast waren sommige bouwterreinen niet archeologisch onderzocht, omdat er een minder hoge archeologische verwachting was.

Provinciale kroniek

De spontane vondsten werden regelmatig gemeld bij de provincie Utrecht. In de Archeologische Kroniek die in die jaren uitkwam staan deze vondsten beschreven. Een voorbeeld van de vondsten in 2002 en 2003 uit Houten-Zuid die anders verloren waren gegaan:

Juli 2003, ergens in een bouwput: Drie Romeinse munten, Romeinse bronzen bel.

December 2001, ergens op een bouwterrein: zilveren armband uit de Vroege Middeleeuwen.

December 2001, tijdens aanleg fietstunnel bij de zuidelijke Rondweg: twee fibulea (spelden) en een sceatta (munt uit 700 – 755). Dit terrein was in 2000 uitgebreid archeologisch onderzocht (terrein 14).

September 2002, Beusichemseweg: boomstamput uit de 13 eeuw, gevonden op een bouwafvalstort.

Mei 2002, bij de aanleg van een weg langs de Leesloot: aardewerk uit Romeinse tijd en IJzertijd. Verder ook tufsteen en fragmenten van dikke lei. Interessant is de aanwezigheid van tufsteen in dit gebied. Heeft er ook een Romeinse villa gestaan in Loerik?