De bodem van kasteel Schonauwen

      Reacties uitgeschakeld voor De bodem van kasteel Schonauwen

In 2002 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van kasteel Schonauwen. Doel was de overblijfselen van de voormalige hoofdburcht in kaart te brengen. In de archeologische kroniek van de Provincie Utrecht (2002-2003) staat het resultaat beschreven.

De beschrijving geeft een helder beeld op hoofdlijnen van de lange geschiedenis van dit huis. Zo kunnen we aannemen dat de eerste stenen bouwfase van kasteel Schonauwen uit ongeveer het jaar 1300 stamt. Tegelijkertijd met huize Vuilcop aan de andere zijde van de polder, werd langs de Houtensewetering een achthoekige woontoren gebouwd. Op een tekening van Roghman (1646) is deze woontoren nog als ruïne te zien. De woontoren stond aan de westzijde, dus aan de zijde van de Cascademuur.

Vanaf 1375 of iets later wordt de woontoren uitgebreid tot een kasteel. De huidig nog zichtbare ronde toren is ook uit deze periode. Verder werden er stevige muren gebouwd. De grachten waren 25 tot bijna 38 meter breed.

Rond 1650 of iets later werd het kasteel omgebouwd tot een landhuis. Er verschenen prachtige tuinen en lanen.

In de beschrijving van de provincie zijn vrij veel details over de muren en funderingen terug te vinden. En daarmee het verhaal van het gebouw. Deze beschrijvingen zijn weer gebaseerd op de archeologische rapporten van RAAP en BAAC.

In 2006 is de scheefstaande toren van heipalen voorzien. Er was angst dat de toren verder zou wegzakken. Dat de toren al in de Middeleeuwen instabiel was, ontdekten de archeologen ook in 2002. De eerste keldervloer van de toren was al snel verzakt en de sporen van reparatie zijn teruggevonden.

Meer artikelen over Schonauwen