Losgeslagen priesters aan het eind van de 16e eeuw

      Reacties uitgeschakeld voor Losgeslagen priesters aan het eind van de 16e eeuw

In 1580 werd het katholieke geloof in de ban gedaan. Het protestantse geloof was het nieuwe ware geloof. Maar de regels uit de stad Utrecht vond men op het platteland wel prima. Iedere priester ging verder met zijn eigen ding.

In 1593 reisde er een visitatiecommissie onder leiding van ds Gerobulus door Utrecht om alle kerken te bezoeken. Beelden in de kerk die er nog stonden moesten weg en priesters of predikanten die niet het juiste geloof verkondigden hadden een probleem. Wel was het mogelijk dat een priester na het verrichten van een examen verder mocht gaan.

In het Kromme Rijngebied ging het wel redelijk met de visitatie van  ds Gerobulus. Maar elders in Utrecht troffen ze bijzondere situaties aan. Hieronder een stuk tekst uit “Tussen Rijn en Lek” uit de zomer van 1971, geschreven door Dr. C. Dekker. De tekst geeft een beeld hoe de kerk in die tijd was georganiseerd en alle voedingsbodem heeft gegeven voor de Reformatie.