De Lage Dijk-stroomgordel

      Reacties uitgeschakeld voor De Lage Dijk-stroomgordel

Het Houtens landschap bestaat uit een complexiteit van de stroomruggen. Naast de bekende Houtense en Jutphase stroomrug, kent onze gemeente ook een stuk of tien andere stroomruggen/gordels.

De stroomruggen zijn ontstaan door rivieren en beekjes die buiten hun oevers traden. Het zijn gebieden die van belang waren voor de geschiedenis van Houten, omdat ze hoger in het landschap lagen en vaker watervoerende geulen kenden.

Ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn deze stroomruggen in het landschap zichtbaar als verhogingen tot enkele meters boven NAP. In Schalkwijk gaat het om verhogingen van 30 cm tot 40 cm in het landschap en in Tull en ’t Waal zijn ze zo oud, dat ze alleen in de ondergrond aantoonbaar zijn.

De Lage Dijk-stroomgordel

Nu had ik na een aantal weken onderzoek wel in beeld hoe het zat met de stroomruggen in Houten, dacht ik. Maar dan duikt ineens de Lage Dijk-stroomgordel op ten noorden van Tull en ’t Waal (gebied voormalig gemeente Schalkwijk). Menig Houtense historicus of archeoloog zal zeggen: “die Lage Dijk-stroomrug ken ik niet. Waar moet die dan lopen?”. Een niet uit Houten afkomstige archeoloog zal zeggen: “Maar die loopt toch in IJsselstein. Op deze stroomrug is bewoning uit de Bronstijd aangetroffen?”

En zo is het. Deze stroomgordel zit in de ondergrond en werd gevoed door de rivier die de Vuijlkoop-stroomrug veroorzaakte. Vervolgens stroomde het water via een restgeul van de Wiersch naar IJsselstein, om daar een volwaardige rivier te worden.

Maar tussen de Vuijlkoop-stroomrug en de Wiersch is enkele honderden meters Lage Dijk-stroomrug in de ondergrond terug te vinden. En dus is deze ook in de gemeente Houten aanwezig.

In het RAAP-rapport 2039, “Plangebied Ruimte voor de Lek” dat in opdracht van de Provincie Utrecht is gemaakt, is deze Lage Dijkstroomgordel terug te vinden. Dit rapport toont een kaart van de stroomruggen/gordels rond Tull en ’t Waal. En daar staat warempel de Lage Dijk stroomgordel op. Hooguit aanwezig op enkele percelen van een boer of speculerende projectontwikkelaar.

Het toont maar aan hoe nauwkeurig en gedetailleerd en degelijk de archeologische analyses van tegenwoordig zijn.

Meer artikelen over Tull en ’t Waal