Mogelijke ijzertijdnederzetting onder Parelgras

      Reacties uitgeschakeld voor Mogelijke ijzertijdnederzetting onder Parelgras

Op 31 januari en 1 februari 2013 is er door Archeodienst BV archeologisch booronderzoek uitgevoerd op het terrein Hofstad 3. Dat is het braakliggend terrein tussen basisschool de Vlinder, Castellum en de wijk Het Gras. Hier komt een nieuwbouwwijk.

De resultaten van het booronderzoek zijn vorige week beschikbaar gekomen via het gebruikelijke kanaal van DANS.

Het bouwplan Hofstad 3 stond op de verwachtingskaart bekend als een terrein met een lage archeologische verwachting. Toch bleek in 2011 dat bij de opgravingen in Castellum-Oost er meer naar boven kwam, dan was verwacht. Sterker nog, de archeologen concludeerden dat er een mogelijk een ijzertijdnederzetting van supraregionaal niveau in de buurt van Castellum moest liggen.

Ondanks de verwachtingskaart was de zuidkant van Hofstad 3 verdacht. Hier liep namelijk in de ijzertijd een restgeul en de huidige Kromme Sloot is daar een overblijfsel van. Nederzettingen lagen bij voorkeur langs een restgeul voor de watervoorziening.

Boringen Hofstad 3

De 54 boringen die in Hofstad 3 en een deel van Loerik 5 zijn uitgevoerd, gingen tot in het zand van de Houtense stroomrug. Dat beslaat dus de ijzertijd en romeinse tijd.

De onderzoekers concluderen dat in geen van de boringen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. De kans dat onder de grond van het bouwplan Hofstad 3 een nederzetting aanwezig is, wordt klein geacht.

De onderzoekers van Archeodienst BV hebben wel meegedacht over de ligging van de te verwachten nederzetting uit de ijzertijd. Ze concluderen dat deze mogelijk binnen de huidige wijk Het Gras heeft gelegen.

Onder het Parelgras

Deze conclusie wordt getrokken aan de hand van o.a. de ligging van vermoedelijke restgeulen en hun samenkomst. Een geul liep over het braakliggende terrein ten westen van de wijk Het Gras en een andere ten noorden van de wijk Het Gras. Ter noorden van het verzorgingstehuis kwamen deze restgeulen samen.

De ijzertijdnederzetting zou dan hebben moeten liggen onder de huizen van Parelgras, Buntgras en Vedergras. En hier is in 1999 geen archeologisch onderzoek gedaan.

Waarom niet?

In 1999 concentreerde de gemeente Houten zich met de archeologische opgravingen in Loerik. Daar lag toen het zwaartepunt van de bouwactiviteiten. Dat het gebied rond Castellum-Oost/Hofstad nog interessanter was, had niemand gedacht.

Bovendien is er in die jaren zo enorm veel gebouwd, waarbij dit archeologisch niet bij te benen was. Daarnaast was er geen verplichting tot opgraven en pas vanaf oktober 2009 is er een gemeentelijke archeoloog fulltime met bewaking van de Houtense archeologie bezig.

Het lijkt er dus op dat we nooit meer deze ijzertijdnederzetting met supraregionale uitstraling zullen aantreffen.

Meer artikelen over Houten-Zuid