Het ontstaan van Haltna

      Reacties uitgeschakeld voor Het ontstaan van Haltna

In de Vroege Middeleeuwen (500 a 600 na Chr.)  bestond onze regio uit bos (Houten en ’t Goy) en moeras (Schalkwijk en Tull en ’t Waal). In deze bossen lagen kleine nederzettingen. De mensen leefden primitief, zeker in vergelijking met 400 jaar eerder toen de Romeinen voor welvaart hadden gezorgd.

Het moment dat zo’n nederzetting van betekenis werd, is het moment dat schrijvers over zo’n nederzetting rapporteerden.  Maar dan moet er wel wat zijn te melden. Het stichten van een kerk door de Franken in Houten is zo’n moment. Het is tevens het moment dat is  te beschouwen is als de officiële oprichting van Houten. Maar ja wanneer gebeurde dit?

Sommige bronnen komen in de buurt. Zo schijnt tussen 690 en 713 de missionaris Suidbert in onze regio te hebben rondgezworven. Hij zetelde in Dorestad en was een van de volgelingen van Willibrord. Het is goed mogelijk dat Suidbert al vrij snel na zijn aankomst in 690 een houten kerkje (hutje) in deze nederzetting heeft gebouwd. Met de komst van dit kerkje was Haltna (plaats in het bos) een feit.

Houten (Haltna) is dus vermoedelijk rond 690, misschien een paar jaar later, officieel geworden. Uiteraard woonden al eeuwen eerder er mensen in deze nederzetting en was Houten tijdens de Romeinse tijd een van de dichtstbevolkte gebieden van het huidige Nederland, maar het heette geen Haltna.

Het kerkje (waarvoor geen bewijs is) is waarschijnlijk in 714 vernietigd. Toen vielen de Friezen binnen. Rond 725 is er een nieuw houten kerkje gebouwd, maar toen de Denen (Noormannen) rond het jaar 850 binnenvielen werd ook dit verbrand. Dit kerkje en de naam Haltna werd wel opgeschreven in de St. Maarten goederenlijst, waardoor we zeker zijn dat het heeft bestaan.