Spoorlijn (Staatsspoor H)

De spoorlijn (Staatsspoor H)

Tussen 1864 en 1868 werd dwars door de gemeenten Houten en Schalkwijk Staatsspoor H aangelegd. Deze spoorlijn liep ten oosten van de kern Houten en dwars door de kern Schalkwijk. Beide dorpen kregen een station. Met de stroomtrein werden personen en goederen vervoerd. Exploitatie was in handen van de Staatsspoorwegen.

Voor de aanleg van de spoorlijn werd grond onteigend. Hiervoor werd op 20 juni 1862 een wet ondertekend door minister Torbecke en Koning Willem III. Op 1 november 1868 werd de spoorlijn geopend. De spoorlijn verbond Utrecht met Den Bosch en doorkruiste de grote rivieren. De spoorbrug bij Culemborg was lange tijd de grootste in Europa. Dankzij deze spoorlijn werd het spoorwegennet in het noorden van Nederland verbonden met het zuiden van Nederland.

Meerdere sporen

De spoorlijn was in eerste instantie een enkelspoor. Bij de stations was een inhaalspoor. Rond 1885 is het enkelspoor verdubbeld. Bij de stations Houten, Schalkwijk en de coöperatieve landbouw vereniging waren opstelsporen, waar goederentreinen konden worden geladen. Overzicht.

Overwegen

De komst van de spoorlijn betekende ook de komst van overwegen. In Schalkwijk een stuk of vier (Achterdijk, Jhr. Ramweg, Wickenburghselaan, Uitweg), in Houten een stuk of vijf (Poeldijk, Leedijk, Loerikseweg, Vlierweg, Fortweg) en verschillende particuliere overwegen, omdat de spoorlijn bij boeren door hun land liep. Sommige kregen afsluitbomen en wachterswoningen.

In 1925 wordt de bewaking van de overwegen verminderd en verdwijnen langzamerhand de wachtershuisjes.

Ongelukken

Al in 1871 kwam in Schalkwijk een spoorongeluk voor, waarbij één dode viel. Het was het vijfde ernstige spoorwegongeval in Nederland ooit. In 1917 ontspoorde enkele honderden meters noordelijker de Koninklijke trein. Een overzicht van alle incidenten met dodelijk afloop is te vinden op een speciale pagina.

Sluiting stations

In de jaren dertig vindt sluiting plaats van beide stations. Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden ze tijdelijk geopend. Station Houten blijft in gebruik als goederenstation, voornamelijk voor de fruitoogst. In 1938 worden bovenleidingen aangelegd. In 1944 is de spoorlijn regelmatig doelwit van geallieerde bombardementen.

Spoorbrug

In 1952 wordt de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in gebruik genomen. Hiervoor is de spoorlijn naar het westen verlegd. In 1976 wordt deze spoorbrug vervangen door een grotere brug, wegens opnieuw verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

In de jaren tachtig volgt een ommekeer. Het sluiten en afbreken van stations is niet langer meer aan de orde. In het nieuwe centrum van Houten wordt in 1982 een station gebouwd. 19 jaar later krijgt Houten-Zuid eveneens een tijdelijk NS-station.

Vanwege de spoorverdubbeling tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Utrecht wordt in 2010 station Houten-Centrum vervangen en krijgt Houten-Zuid een nieuw station. Het stationsgebouw uit 1868 wordt in 2007 verplaatst, zodat spoorverdubbeling van 2 naar 4 sporen doorgang kan vinden.

> Artikelen over de spoorlijn door Houten en Schalkwijk

1844 Opening Rhijnspoor
1868 Opening Staatsspoor H
1868 Opening station Houten
1868 Opening station Schalkwijk
1871 Spoorongeluk Schalkwijk
1885 Spoorverdubbeling (enkel naar dubbel spoor)
1917 Ontsporing koninklijke trein
1925 Minder bewaking overwegen
1933 Zwaar ongeluk bij de Uitweg, 3 doden
1934 Sluiting station Houten
1935 Dieseltreinen
1935 Opheffing station Schalkwijk
1938 Elektrificatie
1938 Begin verlegging spoorbaan
1939 Zwaar ongeluk bij Amsterdam-Rijnkanaal, 4 doden
1940 Stations tijdelijk in gebruik
1944 Bombardementen spoorlijn
1945 Stations weer gesloten
1946 Treinongeluk Schalkwijk
1952 Brug Amsterdam-Rijnkanaal
1963 Baanvakbeveiliging
1964 Sloop station Schalkwijk
1965 Sluiting vrachtvervoer Houten
1970 Sloop halte Schalkwijk
1976 Vervanging spoorbrug Kanaal
1982 Vervanging spoorbrug Culemborg
1982 Opening nieuw station Houten
2001 Opening halte Castellum
2007 Verplaatsing stationsgebouw
2008 Sluiting halte Castellum
2010 Spoorverdubbeling
2010 Opening vernieuwd station
2010 Opening station Castellum