Recente tijd (1800 / heden)

Recente tijd

Voor 1800 kent het huidige gebied van Houten ongeveer 15 gerechten. Het waren de Fransen die besloten dat dit er minder moesten worden. In 1812 begon de samenvoeging. Het zou nog tot 1962 duren voordat Schalkwijk en Tull en ’t Waal aan de gemeente Houten werden toegevoegd. Wel was sinds 1943 de Houtense burgemeester ook al burgemeester van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal.

19e eeuw

In 1813 wordt kasteel Schonauwen gesloopt en alleen de toren blijft staan. In die tijd worden veel kastelen afgebroken. Het onderhoud was te duur en de materialen waren welkom voor elders. Bovendien heerste er veel armoede. Houten is niet meer dan een dorpje rond een brink. Tussen 1832 en 1866 heerste er het gevaar van cholera.

Vanaf 1846 verandert het landschap door de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vooral Fort Honswijk moet in die jaren een indrukwekkend bouwwerk zijn geweest. Rondom het fort wordt de Stelling van Honswijk aangelegd. Het restant van het dorpje Honswijk verdwijnt. Halverwege de 19e eeuw worden de infrastructuur verbeterd. In 1868 wordt een spoorlijn aangelegd en er verschijnen stations. Tegelijkertijd komen er verharde wegen.

Op 8 september 1857 worden de gemeenten Houten, Oud Wulven en Schonauwen samengevoegd tot een nieuwe gemeente Houten. Aan het eind van de 19e eeuw worden de katholieke kerken in HoutenSchalkwijk en ’t Goy gebouwd. Het is dezelfde periode dat de boeren in Houten en ’t Goy de omschakeling naar fruitteelt maken.

20e eeuw

De nieuw eeuw begint met de komst van de auto. Ook wordt voor de elite in Houten de telefoon en riolering ingevoerd. In 1921 worden Schalkwijk en Houten aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Ook wordt de dorpspompen vervangen door een drinkwaterleiding.

De Tweede Wereldoorlog

Ook in Houten ging de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij. Tot twee keer toe werden Schalkwijk en delen van Tull en ’t Waal en Houten onder water gezet. In 1944 vestigde een Duitse generaal met zijn staf zich tijdelijk aan de Herenweg. De geallieerden bombardeerden Houten op 28 november 1944 en er vielen daarbij zestien doden. Ook werd de spoorlijn meermalen gebombardeerd.

Na de Tweede Wereldoorlog verandert Houten snel. Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gegraven en de snelweg Almere-Breda wordt aangelegd. Aan de rand van Houten in het uiterste noorden wordt de snelweg Arnhem-Den Haag aangelegd. Op 8 oktober 1953 wordt het meest noordelijke gedeelte van de gemeente (Maarschalkerweerd) bij Utrecht gevoegd.

Samenvoeging gemeenten

Op 1 januari 1962 worden Tull en ’t Waal en Schalkwijk gevoegd en heeft Houten 6102 inwoners. Daarna groeit de bevolking verder. Eerst gestaag, daarna met twee groeitaken tot bijna 50.000 inwoners.

Het agrarisch karakter verdwijnt en veel forenzen vestigden zich in Houten. Ten noorden van Houten wordt het bos Nieuw-Wulven aangelegd. In 2013 verschijnen drie windmolens tot 150 meter hoogte langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

Artikelen Recente Tijd Houten

Over de Recente Tijd in Houten zijn veel artikelen geschreven. Kijk op Oud Houten Weblog voor alle artikelen uit de Recente Tijd.

1812 Gemeente Houten ontstaat
1813 Eind Franse tijd
1815 Start aanleg Waterlinie
1830 Sloop kasteel Wulven
1832 Kerk Goyse dorp gesloopt
1837 Sloop kerk Honswijk
1841 Aanleg verharde wegen
1841 Tolheffing
1844 Opening Rhijnspoorlijn
1857 Opheffing gemeenten Schonauwen en Oud-Wulven
1868 Opening spoorlijn + stations
1871 Bouw RK kerk ’t Goy
1871 ’t Goy ontstaat bij de kerk
1871 Treinramp Schalkwijk
1878 Bouw RK kerk Schalkwijk
1884 Bouw RK kerk Houten
1909 Sloop Loerikermolen
1917 Ontsporing koninklijke trein
1921 Electriciteit Houten en Schalkwijk
1934 Sluiting station Houten
1935 Sluiting station Schalkwijk
1936 Drinkwaterleiding
1940 Bezetting door Duitsers
1944 Bombardement Houten en bombardementen spoorlijn
1945 Bevrijding WOII
1952 AR-kanaal geopend
1957 Riolering Houten
1962 Opheffing gemeenten Schalkwijk en Tull en ’t Waal
1970 Grenscorrectie met Bunnik bij de Marsdijk
1970 Houten krijgt aardgas
1978 Eerste bouwtaak Houten
1979 Riolering Schalkwijk
1982 Nieuw station Houten geopend
1985 Aansluiting A27
1987 Brand kasteel Heemstede
1997 Doorbraak internet in Houten
1997 Tweede bouwtaak Houten
2013 Windmolens
2015 Aansluiting A12