Personen Nieuwe Tijd

Diverse personen hebben in Houten een opvallende rol gespeeld. Hieronder een onvolledige lijst van namen die telkens opduiken, wanneer je met de Houtense geschiedenis bezig bent. Het betreffen namen uit de Nieuwe Tijd.

 Jan Rothé Heer van Oud-Wulven en Wayen en profeet  17e eeuw
 Adriaan Ram Heer van Tull en ’t Waal en van Schalkwijk  17e eeuw
 Diederick van Velthuijsen Eigenaar Heemstede  17e en 18e eeuw
 Jasper van Lynden Heer van ’t Goy Houten en heer van Oud-Wulven en Waijen  17e en 18e eeuw