Gebouwen Oude Dorp

Oude Dorp

De oudste gebouwen aan De Brink of Het Groentje (het huidige Plein) in Het Oude Dorp, waren boerderijen met een herbergfunctie. Reizigers vanuit Utrecht richting Tiel of Culemborg kwamen langs de Brink, dus viel er iets te verdienen voor de inwoners. Alle gebouwen die hieronder worden genoemd zijn regelmatig verbouwd of veranderd.

De locatie Plein 21, waar nu Tapperij De Zwijger is gevestigd lijkt de oudste woning. Hier was tot het jaar 1580 de pastorie van de kerk gevestigd. Wanneer het gebouw daadwerkelijk is gebouwd, is onbekend. Daarna woonde de dominee er tot 1882. Later werd het pand café, woning, winkel en vervolgens weer café. Het pand is verschillende malen verbouwd en alleen de kelder is origineel.

Cafe-restaurant ‘de Engel’ is in oorsprong een boerderij, waarvan een gedeelte van het voorhuis als herberg was ingericht. De eerste vermelding is uit 1589. Het huidige voorhuis dateert uit 1802. Het gebouw is in dat jaar herbouwd na brand.

Het gebouw van restaurant/hotel De Roskam (Plein 25) dateert minimaal uit 1630 en was destijds een boerderij met herberg. Het huidige aanzicht van het gebouw is rond 1735 gemaakt. Het gebouw op nummer 24 was de stal. Tot het jaar 1875 vergaderde het gemeentebestuur in De Roskam.

Het pand Plein 16/Koningin Julianastraat 2 blijkt omstreeks 1650 te zijn gebouwd. Deze boerderij is rond 1840 omgebouwd tot woonhuis. Het origineel is niet meer terug te herkennen.

Plein 22 en 23 zijn een 17e eeuwse boerderij, die later flink is verbouwd en gesplitst.

Burgemeester Wallerweg 3-3A-5 was van oorsprong boerderij met herberg De Zwaan. De oudste vermelding gaat terug tot 1731.

Locatie van De Brink

Interessant is dat C. Dekker (bron) meldt dat de Brink in 1526 lag ten noordwesten van de kerk. Dus op de plek waar de resten van een Romeins stenen gebouw zijn gevonden.

Dit is een logische plek. Verschillende historische wegen komen op deze Brink uit en ook het gezicht van de kerk is naar deze Brink gericht. Deze oude Brink wordt al in 1316 al genoemd, meldt Dekker. De latere Brink, het huidige Plein, is kleiner en ontstaan rond de stenen nieuwbouw aan het begin van de 17e eeuw. Deze ‘nieuwbouw’ is hierboven beschreven.