Houtense stroomrug

Houtense stroomrug
Watergangen op de Houtense stroomrug liggen diep.

De Houtense stroomrug maakt onderdeel uit van het Utrechtse rivierenstelsel en is de grootste en breedste stroomrug van de Kromme Rijnstreek. Deze stroomrug ontstond 2240 voor Christus en was rond het jaar 610 voor Christus gevormd.

De Houtense stroomrug begint ten zuidoosten van Wijk bij Duurstede bij Ommeren en loopt via ’t Goy naar Houten. De wijken Hofstad, Overdam en Loerik liggen op de Houtense stroomrug. Daarna buigt de stroomrug naar het noorden en loopt deze via De Kruisboog, delen van Wernaar en Rijsbrug naar Vechten. Plaatselijk in Houten is de stroomrug anderhalve kilometer breed en 4,80 meter boven NAP (bron).

Ontstaan

De Houtense stroomrug is ontstaan doordat de Rijn die door Werkhoven stroomde, zich rond 1800 voor Chr. verlegde naar een route via Houten.

Al in 2800 voor Chr. is er een zijtak die de route van de Houtense stroomrug volgde. In 2240 voor Chr. wordt deze zijtak opnieuw watervoerend en vanaf 1800 voor Chr. stroomt de Rijn volledig via Houten. Dit gaat met flinke overstromingen gepaard.

Bij Houten aangekomen ter hoogte van de huidige Kruisboog, ontmoette de Rijn een andere oude rivierloop richting het westen. Deze oude rivier kreeg ook water te verwerken, waardoor de Jutphase stroomrug zich verder kon ontwikkelen.

In het noorden, ter hoogte van de Marsdijk, is de stroomrug doorsneden door de Oudwulverbroekstroomrug. Daarna zet de Houtense stroomrug zich door naar de Utrechtse wijk Hoograven.

Overstromingen

Tussen het jaar -1800 en -1500 ontwikkelde de Rijn zich flink. Uit archeologische opgravingen blijkt dat bewoning is weggetrokken (bron). Waarschijnlijk vanwege de aanhoudende overstromingen die met de nieuwe route van de Rijn gepaard ging. In dezelfde periode valt de Rijn die via Werkhoven stroomde droog.

Na -1500 keerde de bevolking terug, maar er kwamen nog twee perioden met overstromingen voor. Pas in het jaar -1100 kwam de rivier tot rust.

Restgeulen

houtense stroomrug
Tot het jaar -610 stroomde de rivier door Houten. Daarna bleven tot in de Romeinse tijd een aantal restgeulen watervoerend. Waar deze restgeulen globaal in Houten-Zuidoost liepen is in een apart artikel beschreven.

Bewoning

Tijdens de Romeinse tijd en Late IJzertijd waren er veel nederzettingen te vinden op de Houtense stroomrug. In de Vroege Middeleeuwen zijn de middeleeuwse dorpjes Westrum, Loerik en Oostrum (Goysedorp) op de vruchtbare stroomrug ontstaan.

Eventuele nederzettingen uit de bronstijd zijn weggespoeld, omdat juist in de bronstijd de Houtense stroomrug werd gevormd. Alleen aan de rand van de Houtense stroomrug zijn sporen uit de bronstijd teruggevonden.

-2800
Eerste voorfase
-2240
Ontstaan Houtense stroomrug
-1800
Flinke overstromingen
-1100
Overstromingen nemen af
-610
Einde sedimentatie
±100
Laatste geulen watervoerend