Bronstijd (-2000/-800)

Bronstijd

Tijdens de Bronstijd wordt door nieuwe rivieren het huidige Houtens landschap gevormd. Regelmatig komt het daarna tot overstromingen. Soms vaak, soms minder vaak.

De Rijn stroomt via de huidige locaties van ’t Goy en de Rietplas richting de wijk De Sloten en vormt de Houtense stroomrug. Een aftakking van deze rivier loopt vanaf de huidige locatie van de Kruisboog richting het Oude Dorp en vormt de Jutphase stroomrug. Via een omweg door de Gaarden en Oud Wulven komt deze rivier uit bij Jutphaas.

Aan het eind van de Bronstijd in het jaar 800 voor Christus, verlegt de Rijn zich oostelijker en volgt deze steeds de route van de huidige Kromme Rijn. In het noorden van de huidige gemeente doet een bocht in de Rijn Houten aan.

Menselijke bewoning

Sporen uit de Bronstijd zijn schaars in Houten. Door de rivieren die juist tijdens de Bronstijd door Houten stroomden, zijn sporen van eventuele nederzettingen weggespoeld. Sporen zijn voornamelijk gevonden aan de rand van de stroomrug. Denk daarbij aan Raaigras, De Bouw, bij de Binnenweg (ter hoogte van Nieuw Wulven), De Koppeling en Molenaarserf.

Vroege Bronstijd

De eerste vaste bewoners in de vroege Bronstijd hielden runderen, verbouwden gerst en mogelijk tarwe. Ook werd er gejaagd op hert. Het landschap is open met veel gras en hier en daar staan bomen.

De archeologische vindplaats 20 in de wijk Hofstad langs de spoorlijn bij de stadsverwarming is onze belangrijkste kennisbron uit deze tijd (bron). Ook langs de spoorlijn bij De Bouw worden sporen uit de Vroege Bronstijd gevonden. Hier en daar zijn Hilversums aardewerk, bewerkt vuursteen en bronzen gebruiksvoorwerpen en wapens gevonden. Ook zijn er sporen gevonden van bronsbewerking gedurende het Midden van de Bronstijd.

Vluchtende Bronstijdbewoners

Archeologen rapporteren dat tussen 1800 en 1500 voor Christus er geen mensen waren op die locatie langs het Raaigras. De bewoners lijken te zijn gevlucht uit het gebied vanwege de overstromingen van de nieuwe rivier. De Rijn en zijrivier stromen immers door de regio.

Nieuwe bewoning

Vanaf 1500 voor Christus komt de bewoning terug. Sporen van veeteelt worden gevonden en archeologen zien dat er riviergrind is gebruikt. Kennelijk zijn de overstromingen minder geworden. Het blijkt dat er tussen -1500 en -1100 nauwelijks sprake is van landbouw. Ook wordt er vrijwel niet meer gejaagd.

Rond het jaar -1000 eindigt het koeler droger Subboreaal en wordt het klimaat vochtiger. De Rijn heeft een nieuwe route ten noorden van Houten gevonden. In het landschap verschijnt steeds meer bos.

Artikelen Bronstijd Houten

Over de Bronstijd in Houten zijn veel artikelen geschreven. Kijk op Oud Houten Weblog voor alle artikelen uit de Bronstijd.

 

Tip:

Een interessant boek is de Atlas van Nederland in het Holoceen. Dit boek toont kaarten van Nederland uit verschillende periodes. Het laat zien hoe Nederland zich ontwikkelde.

-1900
Sporen van opslagschuurtjes
-1800
Overstromingen in Houten
-1800
Sporen mensen vervagen
-1500
Opnieuw sporen mensen
-1500
Veeteelt neemt toe
-1000
Klimaat wordt vochtiger