Facebook: oudhouten  Twitter: @oudhouten  YouTube: oudhouten  Wordpress

De geschiedenis van Houten


Volg ook het weblog met de laatste actualiteiten

Ruim 4200 jaar is er al bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn door archeologen in de winter van 2006-2007 gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming bij het Raaigras. Het gaat om vondsten die zijn gedateerd in de periode 2200 tot 1970 voor Christus (bron).

Daarnaast zijn er in Nieuwegein sporen gevonden van menselijk handelen die teruggaan tot -4500 voor Christus. Deze jagers hebben vrijwel zeker Tull en 't Waal en Schalkwijk aangedaan.

Vanaf ongeveer 1800 voor Christus verlegde de Rijn zich en stroomde deze dwars door Houten. Door de overstromingen trokken bewoners weg. Vanaf 1500 voor Christus kwam de bewoning terug en vanaf het jaar -200 werd het drukker met de komst van achtereenvolgens de Eburonen, Bataven en Romeinen.

Romeinen in Houten
Aan het begin van de jaartelling zorgden de Romeinen met het nabijgelegen Fectio voor een enorme economische impuls. Het agrarische Houten leverde voedsel aan de vele soldaten. Ook woonden er rijke romeinen in Houten die stenen villa's bouwden.

Houten vanaf de RK KerkHaltna
Rond de restanten van zo'n villa was aan het eind van de 7e eeuw een open plek in het bos ontstaan. Rond-trekkende monniken hebben in 695 mogelijk al een kerk gesticht op deze plek. Daarmee is Halta (open plek in het bos) officieel ontstaan.In de omgeving ontstonden ook andere nederzettingen, zoals Loerik en Oostrum. Het gebied viel onder het graafschap Opgooi.

Ontginningen rond Houten
Tussen 900 en 1200 volgden ontginningen zoals in Schalkwijk. In de Late Middeleeuwen voerde de lokale adel strijd met de bisschop van Utrecht. Ook de Hertog van Gelre en de Graven van Holland voerden strijd. De grens van de machtsgebieden liep vaak over het gebied van de huidige gemeente Houten.

Rijk bodemarchief
van Houten
De bodem van Houten is met zo'n rijke geschiedenis vol met archeologisch materiaal. Op dit moment zijn er in de gemeente 140 terreinen met archeologische waarde aanwezig. Daarnaast zijn er 1500 archeologische vindplaatsen bekend. Op veel plaatsen waar opgravingen plaatsvinden komt Romeins materiaal naar boven.

Deze website
Publicaties over de Houtense geschiedenis zijn versnipperd. Informatie is verspreid over rapporten en themagerichte boeken. Sommige boeken zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt. Deze website zet de belangrijkste gebeurtenissen van Houten en omliggende dorpen op een rij.

U kunt de geschiedenis chronologisch opzoeken, bekijken vanaf de kaart, opzoeken met de zoekmachine of bekijken per categorie. Het fotomateriaal toont zoveel mogelijk sporen uit de geschiedenis, die tegenwoordig nog terug zijn te zien. Op de weblog leest u regelmatig nieuwe bevindingen.

Daarnaast publiceer ik op houten.dichtbij.nl en in EigenHoutje Magazine. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of correcties, dan kunt u altijd contact opnemen.


 

 

 

Zoek in oudhouten.nl
Zoeken binnen oudhouten
Laatste aanpassingen
Laatste nieuws

Kijk op de weblog van oudhouten.nl voor het laatste nieuws of volg oudhouten via:

> facebook
> twitter
> Google+

 

-2200 / heden

Tijdlijn

< -2000 Steentijd
-2000 / -800 Bronstijd
-800 / -12 IJzertijd
-12 / 450 Romeinse tijd
450 / 1050 Vroege middeleeuwen
1050 / 1500 Late middeleeuwen
1500 / 1800 Nieuwe tijd
> 1800 Recente tijd
De indeling van de tijdlijn, is de indeling zoals Archis gebruikt.

Zoek op kaart

Houten

Zoek per categorie

Romeinen
Dorpen en gehuchten
Kastelen en buitenplaatsen
Versterkte boerderijen
Molens
Kerken en religie
Plunderingen
Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Tweede Wereldoorlog
Het vroegere bestuur
Burgemeesters
De tijdlijn van Houten