Geschiedenis van Houten

Geschiedenis van Houten Historie van Houten

Ruim 4200 jaar is er bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn in de winter van 2006-2007 gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming bij het Raaigras. Het gaat om vondsten die zijn gedateerd in de periode 2200 tot 1970 voor Christus.

Waarom is de geschiedenis van Houten bijzonder?

Er was intensieve bewoning in de ijzertijd, nog drukker was het in de Romeinse tijd toen een van de belangrijkste steunpunten van Nederland vlakbij was gevestigd.

We waren in de vroege middeleeuwen onderdeel van de landstreek Dorestad, de belangrijkste handelsplaats van de regio en in de late middeleeuwen voedselleverancier voor de belangrijke stad Utrecht. Houten bleef altijd een dorp, waar je in 2 minuten doorheen liep. Maar de kracht zat hem in de vruchtbare grond, waar boeren en medewerkers veel produceerden.

Publicaties

Publicaties over de geschiedenis van Houten zijn versnipperd. Informatie is verspreid over rapporten en themagerichte boeken. Veel boeken zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt. Deze website zet de belangrijkste gebeurtenissen op een rij.

Het fotomateriaal toont indien mogelijk sporen uit de geschiedenis van Houten, die tegenwoordig nog terug zijn te zien. Soms aangevuld met foto’s uit de beeldarchieven.

Nieuwe bevindingen leest u op het Oudhouten-weblog

Op de weblog leest u regelmatig nieuwe bevindingen of uitgediepte verhalen. De meeste updates zijn ook te zien op de Facebook en twitter. Tevens is er een fotogalerij met vooral zelfgemaakte beelden betreffende de Houtense geschiedenis. Daarnaast verschijnen er publicaties in EigenHoutje Magazine. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of correcties, dan kunt u altijd contact opnemen.

Inhoud

Een totaaloverzicht van de ruim 200 pagina’s van Oud Houten is hier vinden.

Oudhouten op HoutenFM


Op 28 april 2016 vertelde ik op Omroep Houten over de bijzondere geschiedenis van Houten.