Geschiedenis Houten

Geschiedenis Houten Historie Houten geschiedenis van houten historie van houten

Nu op Oud Houten Weblog:
Waarom is de geschiedenis van Houten bijzonder?

Ruim 4200 jaar is er bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming bij het Raaigras. Het gaat om vondsten die zijn gedateerd in de periode 2200 tot 1970 voor Christus.

Er was intensieve bewoning in de ijzertijd, nog drukker was het in de Romeinse tijd toen het Romeinse castellum Fectio als een van de belangrijkste steunpunten van Nederland, vlakbij was gevestigd.

Daarna verdween de bevolking grotendeels, maar in de vroege middeleeuwen ontstond er rond een oude Romeinse villa nieuwe bewoning. Houten groeide in de vroege middeleeuwen uit tot onderdeel van de landstreek Dorestad, de belangrijkste handelsplaats van de regio en in de late middeleeuwen  voedselleverancier voor de belangrijke stad Utrecht.

Houten bleef altijd een dorp, waar je in 2 minuten doorheen liep. Maar de kracht zat hem in de vruchtbare grond, waar boeren en medewerkers veel produceerden.

Publicaties geschiedenis Houten

Publicaties over de geschiedenis van Houten zijn versnipperd. Informatie is verspreid over rapporten, themagerichte boeken en artikelen die in een archief zijn verdwenen. Veel boeken zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt. Anderzijds zijn boeken terug te vinden via Google Books en deze bronnen zijn hier veelvuldig gebruikt. Deze website zet de belangrijkste gebeurtenissen van de geschiedenis Houten op een rij.

Heeft u aanvullingen, verbeteringen of correcties, dan kunt u altijd contact opnemen. Een totaaloverzicht van de ruim 200 pagina’s van Oud Houten is hier vinden.