Geschiedenis van Houten

Geschiedenis van Houten Historie van Houten

Ruim 4200 jaar is er al bewoning in het huidige Houten. De oudste sporen zijn door archeologen in de winter van 2006-2007 gevonden langs de spoorlijn ter hoogte van de stadsverwarming bij het Raaigras. Het gaat om vondsten die zijn gedateerd in de periode 2200 tot 1970 voor Christus.

Waarom is de geschiedenis van Houten zo bijzonder?
De geschiedenis van Houten gaat over bewoning in de ijzertijd, de intensieve bewoning in de romeinse tijd (eerder dan in Utrecht), We waren deels onderdeel van de landstreek Dorestad in de vroege middeleeuwen en in de late middeleeuwen was Houten voedselleverancier voor de belangrijke stad Utrecht. Houten bleef altijd een dorp, waar je in 2 minuten doorheen liep. Maar de kracht zat hem in de vruchtbare grond, waar boeren en medewerkers veel produceerden.

Publicaties
Publicaties over de geschiedenis van Houten zijn versnipperd. Informatie is verspreid over rapporten en themagerichte boeken. Veel boeken zijn uitverkocht en worden niet meer herdrukt. Deze website zet de belangrijkste gebeurtenissen van Houten en omliggende dorpen op een rij.

Het fotomateriaal toont indien mogelijk sporen uit de geschiedenis van Houten, die tegenwoordig nog terug zijn te zien.

Nieuwe bevindingen
Op de weblog leest u regelmatig nieuwe bevindingen. De meeste updates zijn te zien op de Oudhouten Facebook. Daarnaast publiceer ik op houten.dichtbij.nl en in EigenHoutje Magazine. Heeft u aanvullingen, verbeteringen of correcties, dan kunt u altijd contact opnemen.